Brexit on turvallisuuspolitiikkaa

Britannia on Euroopan suurin sotilasmahti Venäjän jälkeen. Mikäli Brexit johtaa täydelliseen välirikkoon EU:n ja Britannian välillä, heikkenee Euroopan turvallisuus merkittävästi. Syitä on useita.

Ensiksi: Naton toimintakyky vaarantuu. Tähän saakka sotilaat ovat onnistuneet ylläpitämään käytännön yhteistyötä Presidentti Trumpista riippumatta. Jos yhtälöön lisätään EU:n ja Britannian täydellinen välirikko, on Naton toimintakyky vaarassa. Miksi? Nato on poliittinen organisaatio. Päätöksiä tekevät poliitikot eivätkä sotilaat.

Toiseksi: Euroopan oman (USA:sta riippumattoman) sotilaallisen toimintakyvyn rakentaminen vaikeutuu huomattavasti. Britannia ja Ranska ovat Euroopan ainoat ydinasevaltiot. Ne ovat myös ainoat valtio, joilla on merkittävää kykyä ja osoitettua valmiutta toimia oman lähialueensa ulkopuolella sotilaallisesti. Britannian tiedusteluyhteistyö USA:n, Kanadan, Australian ja Uuden Seelannin kanssa on tähän mennessä hyödyttänyt myös EU:ta. Näin ei välttämättä ole jatkossa. Myös puolustusteollinen yhteistyö vaikeutuu. Jos yhteistyö Britannian kanssa ei suju, heikentyy EU:n kyky rakentaa omaa uskottavaa puolustuskykyä dramaattisesti.

Tämä on Suomelle vakava paikka. Suomen sotilaallinen turvallisuus rakentuu kolmen pilarin varaan. Jokaista pilaria vahvistaa läheinen yhteistyö Ruotsin kanssa.

Ensimmäinen on uskottava kansallinen puolustus, jonka ylläpitäminen vaatii reipasta talouskasvua – paljon reippaampaa kuin mitä Suomen Pankin pitkän aikavälin reilun prosentin kasvuennuste lupaa.

Toinen pilari on yhteistyö Naton ja Yhdysvaltojen kanssa. Jos transatlanttinen turvallisuusyhteistyö Brexitin myötä heikentyy, saattaa myös Suomen yhteistyö Naton ja USA:n kanssa vaarantua.

Kolmas pilari on yhteistyö EU:n puitteissa. Välirikko Britannian kanssa vähentäisi myös tämän yhteistyön painoarvoa.

Mitä jää käteen?

Suomen EU-puheenjohtajuuden merkitys kasvaa minuutti minuutilta. Suomen tulee varmistaa, että yhteistyö EU:n, Britannian ja USA:n kanssa jatkuu tulevaisuudessakin.

Kommentointi on suljettu.