Vakuuttava kuntaraportti

Olen nyt kahlannut läpi ”Elinvoimainen kunta” -raportin. Vaikuttaa siltä, että ratkaisevan tärkeä asia on saanut ansaitsemansa huomion. Selvitys on yksityiskohtainen, vakuuttava ja totuutta silmiin katsova. Onnittelut työryhmälle.

Ehdotus kuntamäärän pudotuksesta noin seitsemäänkymmeneen tulee saamaan aikaan poliittisen myrskyn. Mielestäni on hyvä, että työryhmä erehtyy mieluummin radikaalin reformin kuin valmiiksi vesitetyn kompromissin suuntaan. Kompromisseja tullaan matkan varrella kuitenkin tekemään.

Lopuksi tärkeä asia: kauppakamarit tukevat kuntareformia, mutta emme ole ottaneet kantaa minkään lopullisen mallin puolesta. Samaa pätee niihin yritysjohtajiin, jotka kauppakamarikyselyssä ilmaisivat suuren (86 prosentin) tuen kuntauudistukselle.

Kuntaraportti antaa erinomaisen pohjan keskustelulle ja päätöksenteolle. Paras argumentti voittakoon!

3 vastausta artikkeliin ”Vakuuttava kuntaraportti

  1. ”Uudistuksella luodaan kunnat, jotka kykenevät pitämään huolta kunnallisten lähipalveluiden tuottamisesta. Samalla luodaan elinvoimaisempi yhdyskuntarakenne, joka vahvistaa talouskasvua ja vähentää epätervettä kuntakilpailua. Vahvoihin peruskuntiin perustuva uudistus vahvistaa myös paikallista demokratiaa.”

    Ja tuossa lainaus Sosialiastipääministeriltä ”Vähentää epätervettä kuntakilpailua.” Eli tavoitteena keskittää kaavoitusvalta, kuin myös kiinteistökauppa keskuntien päätettäväksi.

    Ei pakopaikkaa – täydellinen sosialismi.