Nokian jälkeinen Suomi

Hyvinvointivaltio 1.0 rakennettiin metsä- ja metalliteollisuuden varaan. Hyvinvointiyhteiskunta 2.0 rakennettiin Nokia varaan. Hyvinvoiva Suomi 3.0 rakennetaan kauppakamareiden jäsenyritysten varaan.

Perinteisesti Suomessa on ollut yksi tai kaksi talouden sektoria, jota suosimalla on voitu varmistaa myönteinen talouskehitys koko maahan. Talouspolitiikan ja elinkeinopolitiikan perspektiivistä homma on ollut melko yksinkertaista.

Nyt tilanne on toinen. Emme tiedä mistä kasvu tulee. Siksi elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä on parannettava yleisesti ja kaikkialla. Kauppakamariryhmä edustaa koko Suomen elinkeinoelämän kirjoa. Tiedämme täsmällen millaiset toimintaedellytykset yrityksillä on Suomen eri osissa. Osaamme myös kertoa, mitä nykyisen ja seuraavan hallituksen tulee tehdä, jotta yritykset voivat kasvaa ja työllistää.

Nokian jälkeisessä Suomessa kauppakamarin rooli korostuu.

Kommentointi on suljettu.