Brexit ei ole avioero

Brexit ei ole avioero vaan uuden suhteen alku. Pesänjakamisen sijasta meidän pitää kääntää katse tulevaisuuteen.

Kuluva vuosisata on ollut tuskien taival Euroopan Unionille. Kaikki mikä voi mennä pieleen on mennyt pieleen.

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, se oli vapauden ja markkinatalouden synonyymi. Nyt siitä on tullut nuorisotyöttömyyden, velkaantumisen ja jatkuvien kriisien synonyymi.

Näin ei voida jatkaa. Euroopan unionin on uudistuttava perinpohjaisesti. Muuten hukka perii.

Brexit tarjoaa loistavan mahdollisuuden EU:n uudistamiseen. Meidän on mahdollista siirtyä ideologisesta integraatiosta pragmaattiseen integraatioon. Meidän on mahdollisuus siirtyä Bryssel-keskeisestä Euroopasta kehittyvien kaupunkien ja alueiden dynaamiseen Eurooppaan. Meidän on mahdollista palauttaa Euroopan Unionin sen alkuperäiseen tarkoitukseen eli Euroopan yhdistämiseen.

Valitettavasti Euroopan yhdistäminen ei tunnu olevan EU:n agendalla. Koko puhe avioerosta kertoo siitä, että olemme rakentamassa pysyviä rajalinjoja Euroopan sisälle. Suomen pitää asettua tällaista puhetta ja tällaista ajattelutapaa vastaan.

Brexit on megavaikea superhaaste. Mutta politiikan tehtävä on kääntää suuren luokan ongelmat suuren luokan mahdollisuuksiksi.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Eurooppa epäonnistui rauhan rakentamisessa, koska se keskittyi Saksan rankaisemiseen. Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa onnistui rauhan rakentamisessa, koska se keskittyi uuden yhteistyösuhteen rakentamiseen.

Ehdottaisin nöyrästi EU:n neuvottelijoille, että meidän kannattaisi ottaa mallia toisen eikä ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä lähestymistavasta.

Brexit ei ole avioero. Se ei ole sodanjulistus. Se on mahdollisuus uuteen.

Junckerin viisi skenaariota ja Suomi

Hatunnosto Junckerille: hän on julkaissut viisi skenaariota EU:n tulevaisuudesta. Kolme näistä ovat hyviä Suomelle, kaksi ovat huonoja. Kaikissa Suomi tarvitsee uutta nordismia eli uutta pohjoismaista yhteistyötä, johon kuuluu myös Viro.

Kaksi Junckerin skenaarioista ovat epärealistisia:

Skenaario numero yksi eli ”Jatketaan niin kuin nytkin” ei miellytä ketään. Päätöksiä ei saada aikaan. Euron tulevaisuus on epävarma. Tyytymättömyys Brysseliin on suurta. Joten hylätään tämä.

Skenaario numero viisi eli ”tehdään paljon enemmän yhdessä” tarkoittaisi federalistista EU:ta, jota ei tässä poliittisessa tilanteessa saada aikaan. Joten hylätään myös tämä.

Kolme keskimmäistä skenaariota ovat mahdollisia Suomelle. Ne voivat olla myös hyviä, jos niitä vauhdittaa voimakas uusi pohjoismainen yhteistyö.

Skenaario kaksi eli ”vain yhteismarkkina” on Suomelle parempi kuin ei EU:ta laisinkaan. Yksi sen tavoitteista on regulaation voimakas vähentäminen, joka sopisi meille. Jos tätä visiota tukemaan rakennetaan vahva pohjoismainen poliittinen yhteistyö, on näkymä Suomelle hyvä. Ruotsin ja Suomen yhteinen jäsenyys Natossa vahvistaisi turvallisuutta.

Skenaario kolme eli ”jos haluaa tehdä enemmän, tekee enemmän” tarkoittaa monen nopeuden Eurooppaa. Tässä skenaariossa pohjoismaat voisivat mennä syvemmälle kuin muut. Tärkeätä olisi välttää jyrkännettä Euromaiden ja muiden välillä.

Skenaario neljä eli ”vähemmän, mutta tehokkaammin” sopisi meille vallan mainiosti onhan EU:n suurin ongelma ollut suuri kunnianhimo yhdistettynä huonoon toteutukseen. Pohjoismaiden kanssa meidän tulisi varmistaa, että prioriteetit ovat realistisia eivätkä komission toiveunia.

Junckerin skenaarioista puuttuu hajaantuminen ja romahdus, mutta aivan kaikkea ei voi komission puheenjohtajalta vaatia. Tämä on hyvä keskustelunavaus komissiolta.

Tuhannen sivalluksen kuolema

Death by a Thousand Cuts* kertoo Kiinassa aikoinaan käytetystä kidutusmenetelmästä, jossa uhri surmattiin pienin pienillä sivalluksilla. Jokainen sivallus oli vain pieni viilto. Yhdessä ne veivät uhrin elinvoiman ja sitten hengen.

Tuhannen sivalluksen kuolema odottaa Euroopan Unionia ja Britanniaa.

Suomessa ja muissa EU-maissa virkamiehet keräävät listoja eri toimialojen avainkysymyksistä Brexit-neuvotteluja varten. Yritykset listaavat omat puolustukselliset tarpeet ja hyökkäykselliset mahdollisuudet. Elinkeinoelämän järjestöt tekevät niistä yhteenvetoja. Virkamiehet tutkivat EU-sopimuksia ja WTO-säännöksiä ja valmistautuvat 7-12 vuotta kestävään prosessiin. Samaan aikaan komissio päättää esittää 60 miljardin erolaskun Britannialle ihan noin vain alkajaisiksi.

Britanniassa tilanne on vielä hullumpi. Ensin äänestetään Brexitistä. Sitten siihen lisätään vielä ero yhteismarkkinoista ja tulliunionista ihan noin vain selkeyden vuoksi. Tämä uusi, selkeä Brexit tarkoittaa sitä, että Britannia käy seuraavat 10-15 vuotta erilaisia kauppapoliittisia neuvotteluja päästäkseen siihen asemaan, missä se on tänään.

Yleensä vastustan top-down lähestymistapaa, mutta tämä bottom-up prosessi tulee tuhoamaan EU:n ja Britannian.

Tarvitsemme poliittista ratkaisua, joka keskittyy suuriin linjoihin.

60 miljardin eroraha? Sovitaan, että mikään ei muutu tämän budjettikauden aikana riippumatta siitä onko Britannia jäsen vai ei. Sen jälkeen ei peritä mitään maksuja ellei niistä uudessa sopimuksessa erikseen sovita.

Kansalaisten vapaa liikkuvuus? Sovitaan siirtymäajasta, jonka aikana molemmat osapuolet sitoutuvat kunnioittamaan nykyisiä sääntöjä sekä päivämäärästä, johon mennessä uudet säännöt tulevat voimaan.

Uusi sopimus? Otetaan CETA-sopimus ja kirjoitetaan Kanadan paikalle Yhdistyneet Kuningaskunnat sekä käydään tiukat neuvottelut niistä asioista, jotka jäävät CETA-sopimuksen ulkopuolelle.

Muistatteko vielä maabrändityöryhmän? Se julisti, että Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia. ”Jos teillä on ongelma, lähettäkää se meille.” No nyt meillä on ongelma. Voisiko Suomi ystävällisesti yrittää tuoda järkeä tähän Brexit-prosessiin?

* Timothy Brook, Jérôme Bourgon and Gregory Blue. Death by a Thousand Cuts,Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008. ISBN 9780674027732.

Britannia vai Saksa?

Kumpi on Suomelle tärkeämpi, Saksa vai Britannia? Jos kysymyksen esittää Ulkoministeriön korkeille virkamiehille, he vastaavat ”Saksa”. Vastaus on ymmärrettävä, mutta väärä.

Ymmärrettävä vastaus on siksi, että Saksa on muovannut Suomen kulttuuria ja politiikkaa kautta vuosisatojen.

Ilman Lutheria ei olisi ollut Mikael Agricolaa. Ilman Hegeliä ei olisi ollut Snellmania. Ilman Humboldtia ei olisi suomalaista yliopistolaitosta. Ensimmäisen maailmansodan aikana valitsimme saksalaisen kuninkaan. Toisen maailmansodan aikana turvauduimme taas Saksaan. Kylmän sodan aikana kauppavaihto Saksan kanssa oli tärkeää. Euroopan Unionissa olemme olleet Saksan uskollinen aseenkantaja.

Väärä vastaus on siksi, että Saksa ei yksin meille riitä. Ilman voimakasta linkkiä Britanniaan Suomi näivettyy. Kulttuurissamme ja taloudessamme on voimakas kytkentä skottilaiseen valistukseen ja brittiläiseen pragmatismiin. Ilman John Lockea ei olisi ollut Anders Chydeniusta. Ilman Winston Churchillia ei olisi vapaata Eurooppaa. Ilman Britanniaa ei olisi uskottavaa Natoa. Ilman uskottavaa Natoa, elämä pohjan perukoilla olisi ankeampaa.

Oikea vastaus otsikon kysymykseen on ”tarvitsemme molempia”. Tämä periaate ohjatkoon Suomen politiikkaa, kun valmistaudumme Brexit-neuvotteluihin. Meidän tulee edistää mahdollisimman nopeaa win-win sopimusta Britannian ja EU:n välillä.

Suomi ja Uber

Kun Edison keksi sähkövalon, Suomi oli ensimmäisiä maita ottamassa sitä käyttöön. Kun Kalifornia keksi Uberin, asettui virallinen Suomi vastahankaan. Mikä on tilanne tänään? Se on huolestuttava.

Hyvä uutinen on se, että meillä on hyvin mietitty uusi lainsäädäntö, joka mahdollistaa entistä vapaamman kilpailun.

Huono uutinen on se, että lainsäädäntöön liittyvä siirtymäaika on osoittautumassa jarrutusajaksi.

Meillä on kaksi mahdollisuutta:

Jos teemme siirtymäajasta kiihdytysajan, voimme taata, että Suomessa on parin vuoden päästä hyvin toimiva ja modernisti säännelty henkilö- ja tavarakuljetusmarkkina. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tämä edellyttäisi sitä, että taksilupien määrää nostetaan joka neljänneksen aikana esimerkiksi kolmella sadalla. Tällä vauhdilla meillä olisi pääkaupunkiseudulla noin 1500 uutta taksilupaa ennen siirtymäajan päättymistä (kesällä 2018) ja voisimme siirtyä sulavasti uuteen aikakauteen.

Jos teemme siirtymäajasta jarrutusajan, voimme taata, että Suomi on kahden vuoden päästä pudonnut kuljetusmarkkinoiden kehityksestä ja meillä on käsissämme todellinen svaboda. (Svaboda tarkoittaa venäjäksi vapautta, mutta Suomessa sitä on Venäjän vallankumouksesta saakka käytetty kaaoksen synonyyminä.) Markkinoille tulee yhdellä kerralla noin kolme tuhatta uutta taksilupaa pelkästään pääkaupunkiseudulla.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme jälkimmäisessä skenaariossa eli jarrutusajassa. ”Viron uber” eli Taxify vetäytyi juuri Suomesta, koska taksimarkkina on hyvin ”sulkeutunut ja monopolistinen”. (Kauppalehti 5.1.2017) Taksilupien määrässä olemme huimasti vertailumaiden pääkaupunkeja jäljessä. Tukholmassa on 7,1 taksilupaa per tuhat asukasta. Helsingissä 1,9. (Lontoossa luku on 12. Roomassa, jossa lupien määrä on myös säännelty, luku on 3,4.)

Kyse ei ole pelkästään Uberista. Kyse on kasvusta ja työllisyydestä. Boston Consulting Groupin mukaan 25% uusista työpaikoista ja 6% kasvusta Pariisin alueelle syntyi viime vuosien aikana uusiin kuljetussovelluksiin. Koko Ranskassa uudet kuljetussovellukset tarjosivat enemmän uusia työmahdollisuuksia kuin mikään muu toimiala. (Tutkimus oli Uberin tilaama, mutta numerot vaikuttavat uskottavilta. Kts. https://medium.com/uber-under-the-hood/new-data-reveals-ubers-economic-impact-in-france-47debf888ef6#.5jtyeyclh)

Kauppakamarit ovat sata vuotta edistäneet vapaata kilpailua Suomessa. Samaan aikaan olemme yrittäneet pitää huolen siitä, että sääntely on reilua ja tasapuolista. Nykyinen hallitus on meidän mielestämme oikealla asialla sekä byrokratian purkamisessa että kilpailun vapauttamisessa.

Hallituksen liikennekaari on hieno yritys nostaa Suomi kuljetusalan kärkeen maailmassa. Se toimii teoriassa hyvin. Taksilupien siirtymäaika kertoo, toimiiko se myös käytännössä.

Kaksi ministeriä lisää!

Ministerien määrän pudottaminen neljääntoista oli kiinnostava kokeilu. Valitettavasti se ei toiminut käytännössä. Ministerien määrää tulee lisätä kahdella hallituksen puoliväliriihessä.

Valtioneuvoston lainvalmistelua on kritisoitu pitkin hallitustaivalta. Viimeksi oikeuskansleri kiinnitti huomiota lainvalmistelun puutteisiin perustuslain näkökulmasta.

Merkittävä syy ongelmiin lienee, että nykyinen perustuslaki on huono (kuten kirjoitin Suomen Kuvalehdessä 24.7.2015). Toinen ongelma lienee, että lainvalmistelun resurssit ovat puutteelliset. Tämä ongelma vaikuttaa kaikkeen lainvalmisteluun.

Erityisesti katse kohdistuu yhdistettyihin ministeripesteihin. Kimmo Tiilikainen joutuu jakamaan itsensä maatalous- ja ympäristöasioihin. Jari Lindström hoitaa vielä hurjempaa kokonaisuutta: oikeus- ja työministerin hommia.

Kysymys ei ole ainoastaan siitä, että ministerin aika ei riitä. (Ministerin aika ei riitä koskaan kaikkeen.) Kysymys on myös siitä, että avustajien määrä on liian pieni. Kun superkiireiselle ministerille annetaan liian vähän henkilökuntaa, on tilanne haastava. Erityisesti jos avustajat ovat kokemattomia. Ja yhteistyö virkamiesten kanssa ei toimi.

Monet mukana olevat henkilöt kertovat, että lain valmistelutyö on nykyisin hyvin sekavaa. Poliittiset avustajat neuvottelevat keskenään ja päätyvät välillä ratkaisuihin jotka sittemmin osoittautuvat joko juridisesti tai taloudellisesti mahdottomiksi. Asiaa tuntevilta virkamiehiltä ei muisteta kysyä, eivätkä johtavatkaan virkamiehet tiedä, mitä on meneillään. Roolit menevät sekaisin.

Ratkaisu tähän kysymykseen olisi luopua poliittisista valtiosihteereistä ja ottaa käyttöön varaministerin tehtävät. Näin suureen muutokseen ei kuitenkaan voida ryhtyä kesken hallituskauden. Siksi nyt on lisättävä ministerien määrä ja varmistettava resurssit ministeriöissä. Ministerien määrän lisäys tuo myös riittävän määrän uusia poliittisia avustajia, joten liian hätäisen poliittisen valmistelun ongelma helpottuu hieman samalla kertaa.

Hallitus on lisännyt rahaa ulkopuolisiin selvityksiin. Tämä TEAS raha on tarpeellinen lisä valtioneuvoston työhön, mutta se ei kuitenkaan korvaa valmistelukoneiston puutteita. Tulisi harkita onko osa tuosta rahasta käytettävä lainsäädäntötyön resurssien parantamiseen.

Lopulta kysymys ei ole rahasta. Meidän täytyy hyväksyä se, että hallituksen toimintaedellytysten ylläpito on niin tärkeä asia, että sitä ei pidä vaarantaa muutaman miljoonan säästöillä. Miljoonan säästö väärästä paikasta voi johtaa miljardien menetyksiin toisaalla.

Start-up -yrittäjät kannustavat ”epäonnistumaan nopeasti”. Nyt on hallituksen aika näyttää, että se toimii yrittäjämäisesti. Kun yksi lähestymistapa ei toimi, pitää sitä vaihtaa. Hallituksen tulee nimittää kaksi uutta ministeriä ja virkamiesten määrää lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

E-kansalaisuus ja olympialaiset!

Mitä epävarmempi maailma, sitä tärkeämpää on pohjoismainen yhteistyö. Tässä kaksi ideaa, jolla vahvistamme pohjoismaisuutta: luodaaan pohjoismainen e-kansalaisuus ja järjestetään yhdessä Olympialaiset!

Kaikki tietävät Viron e-kansalaisuuden. Nyt on aika luoda samanlainen järjestelmä pohjoismaihin.*

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmät ehdottivat vuosi sitten yhteistä pohjoismaista kansalaisuutta. Ajatus oli, että uusi pohjoismainen kansalaisuus olisi virallinen status, joka tulisi perinteisen kansalaisuuden rinnalle. Samalla sosiaaliturvatunnukset yhtenäistettäisiin kaikissa Pohjoismaissa. Yhteinen tietojärjestelmä varmistaisi kansalaisten sujuvan liikkumista yhden maan vero- ja sosiaaliturvajärjestelmästä toiseen.

Idea oli hyvä, mutta se törmäsi vakaviin ongelmiin. Ensin huomattiin, ettei EU sallisi pohjoismaiden ja muiden EU-kansalaisten erottelua. Sitten huomattiin, että sosiaaliturvatunnusten yhtenäistämiseen liittyi suuri määrä periaatteellisia ja käytännöllisiä ongelmia.

Virallinen tunniste, muttei ”oikea kansalaisuus”

Mitä jos ottaisimme mallia Viron e-kansalaisuudesta? Mitä jos loisimme kansallisten henkilö- ja sosiaaliturvanumeroiden päälle yhteisen pohjoismaisen e-kansalaisuuden? Kyseessä ei olisi kansalaisuus lain tarkoittamassa mielessä vaan tapa helpottaa ihmisten ja yritysten asiointia ja viranomaisten tiedonvaihtoa.

Tulevaisuudessa jokaisella henkilöllä olisi siis oman maan kansalaisuus sekä tunnus, jota käytettäisiin muissa pohjoismaissa. Tämä tunnus kytkeytyisi kansallisiin järjestelmiin ja mahdollistaisi viranomaisten välisen automaattisen tiedonvaihdon verotukseen ja sosiaaliturvaan ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyvissä kysymyksissä. Kuulostaa hyvältä, eikö vain?

Joustava asiointi viranomaisten kanssa on tärkeä juttu, mutta on varauduttava siihen, että se ei vielä riitä nostamaan pohjoismaisuutta uuteen kukoistukseen. Siihen tarvitaan yhteinen kunnianhimoinen hanke.

Haetaan yhdessä olympilaisia!

Kaikki tietävät, että kesäolympialaisten järjestäminen ei tule onnistumaan yhdeltäkään pohjoismaalta yksin. Mitä jos järjestettäisiin ne yhdessä? Näinhän on tehty jääkiekon MM-kisojen kanssa. Yleisurheilu Suomessa, jalkapallo Islannissa, purjehdus Tanskassa, tennis Ruotsissa ja käsipallo Norjassa. Ahvenanmaalle, Grönlantiin ja Färsaarillekin voitaisiin viedä omia lajeja kuten beach volleytä, koripalloa ja squashia (jos se nyt vihdoinkin saataisiin sinne olympialaisiin!).

Miten pääsemme asioissa eteenpäin? SLUSHin nuoret taikurit voivat koodata meille pohjoismaisen e-kansalaisuuden ja Olympiakomitean uusi puheenjohtaja Timo Ritakallio voi hommata meille yhteiset olympialaiset.

Ei muuta kuin hommiin.

* Ehdotin pohjoismaiden e-kansalaisuutta Torniossa 8.12.2017 pidetyn Rajaesteneuvostokokouksen yhteydessä. Kts. Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat 9.12.2016

Maailmanpolitiikan hullut päivät

Maailmanpolitiikan hullut päivät jatkuvat. Viimeisin näytös on Italian hallituksen kaatuminen. Mitä Suomen pitää tehdä?

Uudessa epävarmassa maailmassa Suomen on varauduttava hyvin erilaisiin kehityskulkuihin, myös sellaisiin joita äsken pidimme epätodennäköisenä.

Listasin alle kuusi merkittävää muutosta, joihin meidän tulee varautua. Jokaisen jälkeen on oma politiikkasuositukseni.

Varaudu näihin

1. EU voi hajota. Näin ei toivottavasti käy, mutta varasuunnitelmia on pakko pohtia.
2. Tulossa on riitaisa Brexit.
3. Uusi Eurokriisi voi olla nurkan takana. Se voi tulla pian, jos esimerkiksi Italia ajautuu pankkikriisiin hallituskriisin tuloksena.
4. Suurvaltapolitiikka vahvistuu. Trump, Putin, Fillon/Le Pen eivät kauheasti perusta ”liberaalista institutionalismista”.
5. Talouskasvu voi olla nopeaa EU:n ulkopuolella. Yhdysvaltain ja Britannian ”velat ylös-verot alas” -politiikka voi johtaa nopeaan talouskasvuun ja korkojen nousuun. Venäjän talouspakotteet voivat poistua.
6. Teknologinen vallankumous muuttaa kaikki alat.

Mitä Suomen tulee tehdä?

1. Panosta pohjoismaihin. Pohjoismaat ovat ainoa suojasatama Suomelle murtuvassa Euroopassa. Suomen tulee esittää vuoden 1962 Helsingin sopimuksen uudistamista, jotta pohjoismaiden taloudellisessa integraatiossa päästään eteenpäin.

2. Liputa vapaakaupan puolesta myös Brexitissä. Meidän tulee suhtautua Britanniaan kuten mihin tahansa EU:n ulkopuoliseen maahan, jonka kanssa neuvottelemme kauppasopimuksista. Kuvitellaan, että Britannia on Kanada.

3. Varmista, että valtiontalous kestää uuden taantuman Euroopassa ja Suomessa.

4. Valmistaudu hakemaan NATO-jäsenyyttä Ruotsin kanssa, jos ovi olisi vielä auki. Jos ovi ei ole auki, palaa kohtaan 1 (joka on pohjoismainen yhteistyö).

5. Toteuta voimakas työmarkkinoiden liberalisointi ja veroelvytys, jotta pääsemme kiinni Trumpin vauhdittamaan kasvuponnahdukseen.

6. Poista kaikki esteet digitaaliselta yritystoiminnalta ja satsaa voimakkaasti teknologiaan ja markkinointiin. Näistä jälkimmäinen on huonommassa jamassa kuin edellinen.

EVAn HORJAHDUS

Taneli Lahden ja Vesa Vihriälän EVA-julkaisu, ”Unionin horjahdus”, sisältää erinomaisen analyysin. Valitettavasti sen politiikkasuositus on Suomen ja Euroopan etujen vastainen.

Lahti ja Vihriälä ovat Euroopan unionin huippuasiantuntijoita. Molemmilla on pitkä kokemus työstä Euroopan komission palveluksessa. Se näkyy. Heidän kirjoittamansa analyysi edustaa komission kantaa puhdasoppisemmin kuin komissio itse.

Lahden ja Vihriälän keskeinen argumentti on, että ”Suomen kannalta kova Brexit on parempi kuin sellainen pehmeä Brexit, joka lisää EU:n hajaannusta.” Slogantasolla tämä kuulostaa hyvältä. Ainoa ongelma, että juuri tämä resepti on ajanut EU:n kuilun partaalle.

EU on jokaisessa kriisissä rientänyt puolustamaan ”EU:n yhtenäisyyttä”. Näin tehdessään se on asettanut EU:n instituutioiden edut tavallisten eurooppalaisten ihmisten ja yritysten etujen edelle. Tämän politiikan tuloksena meillä on Geert Wilders, Marine Le Pen, Beppe Grillo, ankea talouskasvu ja Brexit. Jos samaa politiikkaa jatketaan, meillä on pääministeri Wilders, presidentti Le Pen ja EU:n loppu – eli juuri se lopputulos, jota Lahti ja Vihriälä haluavat välttää.

Onko komission, Lahden ja Vihriälän mallille sitten vaihtoehtoa? Kyllä. Se löytyy EVA Analyysin faktalaatikosta. Se on Kumppanuussopimus eli kompromissiratkaisu, jossa Britannia olisi osa sisämarkkinoita, mutta voisi jossain määrin säädellä työvoiman liikkuvuutta. Tällaista ”Continental Partnership” -mallia on luonnostellut ajatuspaja Bruegelin kokoama asiantuntijaryhmä.

Kumppanuussopimus eroaa komission, Lahden ja Vihriälän mallista siinä, että se sisältää muutoksia EU:n rakenteisiin. ”Jos maailma muuttuu, muuta rakenteita”, sanovat kompromissimallin kannattajat. ”Jos maailma muuttuu, puolusta vanhoja rakenteita”, sanovat Lahti ja Vihriälä.

Lahti ja Vihriälä puhuvat ”kovasta Brexitistä”. Mutta kovankin Brexitin – eli sen että Britannia lähtee tulliliitosta – voi toteuttaa monella tavalla. Sen voi toteuttaa plussummapelinä, jossa haetaan mahdollisimman toimivaa ratkaisua molempien osapuolten kannalta. Tai sen voi toteuttaa nollasummapelinä.

Lahti ja Vihriälä kannattava miinussummapeliä. He kannattavat rankaisupolitiikkaa. He kannattavat kaupan esteitä. Näin siitä huolimatta, että he myöntävät rankaisu-Brexitin johtavan alhaisempaan talouskasvuun koko Euroopassa. Miksi? Koska he pelkäävät, että hyvä sopimus EU:n ja Britannian välillä synnyttäisi pakoliikkeen Unionista.

Tähänkö sitä on tultu? Sen sijaan, että pohtisimme, miten voimme tehdä EU:sta paremman paikan asua, yrittää, opiskella ja nauttia elämästä, me pohdimme, miten voimme estää valtioita ”pakenemasta” unionista. Herätys Eurooppa! Herätys Suomi! Tämä tie johtaa katastrofiin.

Aikana, jolloin Venäjä siirtää ydinaseita Kaliningradiin, Suomen ei pitäisi olla niin innokas rikkomaan välejä Britannian kanssa. Aikana, jolloin talouskasvu laahaa, Suomen ei pitäisi olla niin innokas luomaan uusia kaupan esteitä keskelle Eurooppaa. Aikana, jolloin establishmentin valtaa vihataan, Suomen ei pitäisi olla niin innokas liittoutumaan komission kanssa.

LOPPU
(korjasin väärin kirjoitetun etunimen klo 17.24)

Trump + Brexit = (Reagan + Thatcher)2

Trump ja Brexit muuttavat maailmantalouden suuntaa kuten Thatcher ja Reagan aikanaan. Tällä kertaa meno on vain paljon rajumpaa ja riskialttiimpaa. Tässä arvailua siitä, mitä tulee tapahtumaan.

Trumpin talouspolitiikka tulee koostumaan massiivisista veronalennuksista, sääntelyn purkamisesta, suurista investoinneista infrastruktuuriin, vapaakaupan kahlitsemisesta ja valtion vauhdikkaasta velkaantumisesta. Kun muistetaan, että Britannia hakee samaan aikaan kilpailukykyä EU:n ulkopuolella, on odotettavissa suuria muutoksia sekä talouspolitiikkaan että rahapolitiikkaan. Yhdellä lauseella ilmaistuna: suuri rahapoliittinen kokeilu alkaa olla länsimaissa ohitse, nyt alkaa suuri finanssipoliittinen kokeilu. Kiinnittäkää turvavyöt.

Mitä tämä kokeilu pitää sisällään?
Tulemme todennäköisesti Yhdysvalloissa näkemään merkittäviä tai hurjia veronalennuksia sekä yhteisö- että ansiotuloveroon. Trumpin avustajat ovat puhuneet viidentoista prosentin yhteisöverosta. Samaan aikaan tulemme näkemään suuria investointeja teihin, lentokenttiin, siltoihin. Saamme siis Reaganin veronkevennykset ja Rooseveltin New Dealin samaan aikaan. Eikä siinä kaikki. Monikansallisille yrityksille tarjotaan veroporkkana voittojen kotiuttamiseen ulkomailta. Nämä toimenpiteet tuovat lisää dynamiikkaa talouteen. Mutta mitä tapahtuu, koroille, dollarin kurssille ja velkavuorelle? No, näistä asioista ei Trumpin leirissä näytetä murehtivan: ”Kasvu hoitaa.”

Entä kauppapolitiikka? Kiinalaisten tuotteiden ”polkumyynti” pannaan aisoihin (kuten teräksen). TTP on kuollut ja todennäköisesti myös TTIP. On toki mahdollista, että Trump haluaa tehdä kauppapoliittisen liiton Euroopan kanssa Kiinaa vastaan. Tässä tapauksessa jonkinlainen TTIP syntyisi. Realistisempi vaihtoehto on, että Washington tekee vapaakauppasopimuksen Britannian kanssa. Se olisi huomattavasti helpompi myydä poliittisesti kuin uusi monenkeskinen sopimus. Sitä paitsi Obama siirsi Britannian jonon hännille. Jo pelkästään tästä syystä Trump saattaa haluta nostaa Britannian jonon ykköseksi. Monet ovat ehtineet jo veikata, että Trumpin uusi politiikka pelastaa Lontoon Cityn. Financial Times otsikoi ”Trump to make the City Great Again.”

Venäjän kanssa Trump tekee todennäköisesti diilin: rauha Syyriaan, välirauha Ukrainaan, pakotteet lievemmiksi ja NATOn laajentumiselle stoppi. Suomi hyötyy liennytyksestä taloudellisesti, mutta joutuu haastavaan paikkaan ulkopoliittisesti. Tähän saakka olemme kuvitelleet, että voimme tarpeen tullen livahtaa Natoon. Tämä tuskin on Trumpin maailmassa mahdollista.

Talouspolitiikassa tulemme huomaamaan pian, että yhteisöverokantamme ei enää ole kilpailukykyinen. Tulemme huomaamaan, että velkaantuminen ei enää pelota USA:ssa eikä Britanniassa. Tulemme huomamaan, että populistit vahvistuvat kaikkialla siellä, missä keskiluokka ei usko parempaan huomiseen.

Jos Trump onnistuu saamaan USA:n talouteen vauhtia, joutuu Suomi pohtimaan talouspolitiikkaansa uudestaan jo ensi keväänä. Jos Trump ajaa maailman talouden alas jyrkänteen reunalta, joutuu Suomi pohtimaan talouspolitiikkaansa uudelleen jo ensi keväänä.

Jos joku väittää, että tämä ei koske meitä, hän on väärässä. Anglosaksinen kapitalismi muuttaa muotoaan, ja muun maailman on siihen sopeuduttava.