Muistio Suomen hallitukselle

Eurooppa elää historiallista murrosta. Suomen hallituksen tulee linjata Suomen politiikkaa yhteisten eurooppalaisten arvojen ja pragmaattisen pohjoismaisuuden näkökulmasta. Tässä ehdotus painotuksiksi.

1. Pysäytä Brexit!
• Kansanäänestys ei ratkaise kaikkea. Eri puolilla käydään neuvotteluja, joiden tavoitteena on pysäyttää Brexit.
• Demokratia ei ole pelkkää kansanäänestystä. Perustuslain tasoiset kysymykset (jollainen tämä epäilemättä on) ratkaistaan yleensä demokratioissa vaikeamman kaavan kautta – esimerkiksi kahden kolmasosan enemmistöllä parlamentissa tai yli kahden vaalikauden. On selvä, että Britannian ja Skotlannin parlamenteillä on tärkeä rooli prosessissa. EU:n tulee pitää tämä vaihtoehto auki.
• Myös Suomen tulee tehdä kaikki mitä voidaan Brexitin estämiseksi, jos sellainen on ylipäätään mahdollista. Jos ei, meidän tulee estää Britanian eristäminen.

2. Kannata pragmaattista ratkaisua!
• EU on jakautumassa kahteen leiriin. Niihin, jotka haluavat rankaista Britanniaa ja niihin, jotka haluavat, että EU pyrkii saamaan mahdollisimman pragmaattisen ratkaisun aikaiseksi.
• Suomen on oltava pragmaattisella kannalla. Demokratia ja avoin talous ovat EU:n perusarvoja. Suomen on puolustettava niitä myös neuvotteluissa Britannian kanssa.
• Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on ehdottanut mahdollisimman nopeaa ja tiukkaa eroa. Junckerin linja ei voi olla Suomen linja.

3. Muista pohjoismaat!
• Eurooppa tarvitsee esikuvia. Pohjoismaat voivat näyttää, että integraatiota voi edistää myös alueellisesti.
• Suomen tulee ehdottaa vuoden 1962 Helsingin sopimuksen* päivittämistä. Uudella sopimuksella voidaan osoittaa, että EU ei sulje pois yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden (kuten Norjan ja Islannin) kanssa. Samalla voimme näyttää koko Euroopalle, että integraatio voi olla pragmaattista (eikä ideologista) ja se voi tapahtua alhaalta ylöspäin poistamalla rajaesteitä ihmisten ja yritysten liikkuvuudelta.
* Helsingin sopimus on pohjoismaisen yhteistyön raamisopimus, joka kertoo missä asioissa ja miten pohjoismaista yhteistyötä harjoitetaan. Katso
http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/perussopimus/helsingin-sopimus

Suomen perinteinen asema EU:n yhtenäisyyden puolustajana ja geopoliittinen eritysasema Venäjän rajanaapurina antavat meille erityisen painoarvon keskustelussa Euroopan uusista ratkaisuista. Nyt tätä painoarvoa tulee käyttää.

30 vastausta artikkeliin ”Muistio Suomen hallitukselle

 1. ”Demokratia ei ole pelkkää kansanäänestystä.”

  Mitä ihmettä? Kansanäänestys on juuri oikeaa demokratiaa.

  Demokratiaan kuuluu oleellisesti se että kansa voi äänestää toisin kuin eliitti haluaa.

  Nämät sinun kommentit kuvastavat miten pahasti olet vieraantunut todellisuudesta

  Stefan Molyneux:
  ”power corrupts and absolute power corrupts absolutely”

  Tässä vielä Pat Condellin video Brexitistä

  https://www.youtube.com/watch?v=JFt-pRIvL9E