Euron hajoaminen ja muut skenaariot

Oxford Economics on tehnyt tutkimuksen Euron hajoamisen ja muiden mahdollisten suurten tapahtumien vaikutuksista maailmantalouteen. Keskuskauppakamari tilasi firmalta analyysin siitä, mitä skenaariot tarkoittaisivat Suomelle. Helsingin Sanomat teki koko paketista ansiokkaan jutun 4.8.2012.

Julkaisemme sekä skenaariot että vaikutukset Suomelle Keskuskauppakamarin kotisivuilla tänään lauantaina 4.8.2012 klo 14.00. www.keskuskauppakamari.fi

Venäjä on muodissa

Venäjä on Arkadianmäellä muodissa.

Torstaina 25.1.2007 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi kolme Venäjä-skenaariota. Pikkuparlamentin seminaaritila oli tulvillaan. Paikalla oli poliitikkoja, asiantuntijoita ja jopa yritysjohtajia.

Seuraavana päivänä olin Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuultavana samasta aiheesta. Toinen kuultavista oli Suomen Pankin Pekka Sutela. Valiokunnan jäsenet olivat lähestulkoon kaikki paikalla. Keskustelu oli vilkasta ja kysymykset hyviä.

Suomi eroaa muista tuntemistani maista siinä, että se innostuu yhdestä ulkopoliittisesta asiasta kerralla. 1990-luvun alussa innostuttiin Euroopan unionista. Tämä tarkoitti sitä, että Pohjoismaat ja Venäjä unohdettiin yli kymmeneksi vuodeksi. Sitten alettiin puhua Kiinasta ja Intiasta. Muutama vuosi sitten löydettiin Pohjoismaat uudelleen. Nyt on sitten Venäjän aika. Mikä lienee seuraava muoti-ilmiö?