Teesejä tulevaisuudesta

 1. Brexit muuttaa kaiken – vaikkei se toteutuisikaan.
 • Britannian lähteminen EU:sta muuttaa Suomen paikan Euroopassa. Kyse ei ole ainoastaan ulko-, turvallisuus- ja kauppapolitiikasta. Yritykset ja tutkijat joutuvat sopeutumaan uuteen tilanteeseen, jossa Euroopan huippuyliopistot ja finanssimarkkinoiden keskus ovat EU:n ulkopuolella. Jos käy niin, että Brexit ei toteudu on edessä kova keskustelu siitä, miten yhdessä jatketaan.
 • Kansainvälinen muutos tarkoittaa, että eduskunnan ja hallituksen pitää olla kansainvälisempi ja eurooppalaisempi kuin koskaan.
 1. Suomi voi olla Pohjolan johtaja
  • Let’s face it: meillä ei ole ollut Eurooppa-politiikkaa koko 2000-luvulla. On aika tehdä ryhtiliike. Eurooppa tarvitsee edistyksellisen pohjoisen liittouman ja Suomi on avainasemassa sen rakentamisessa. Uuden pohjoisen liittouman nimi on New Nordics. Siihen kuuluvat vanhat pohjoismaat ja Viro. Jatkossa myös muut samanmieliset jäsenmaat
  • Pohjoismaiden tehtävä on varmistaa, että vapaakauppa, markkinatalous ja pragmaattinen suhtautuminen integraatioon säilyvät EU:n valtavirrassa myös Britannian eron jälkeen. Tämä tarkoittaa uudenlaista sillanrakentajan roolia.
 2. Ilmastonmuutos on hallittavissa
  • Vuosia sitten eräs yritysjohtaja totesi: heti kun ilmastonmuutoksen torjunnasta tulee kannattavaa bisnestä, maailma pelastuu. Nyt se on kannattavaa! Ihmiset vaativat ilmastomyönteisiä ratkaisuja. Yritykset kilpailevat niillä. Voidaanko myönteistä kierrettä vielä nopeuttaa? Kyllä!
  • Varmistetaan, että yritykset voivat investoida Suomeen jatkossakin. Lisätään tutkimusrahoja kansainvälisesti, Euroopassa ja Suomessa. Eksponentiaalisesti edistyvä teknologia yhdistettynä kuluttajien voimakkaaseen tahtotilaan on valtava voima.
 3. Markkinatalous on yhä kova juttu
  • Sosialismi nostaa päätään. Jeremy Corbyn Britanniassa ja Alexandria Ocasio-Cortez USA:ssa uskovat, että sosialismi on avain onneen. Eikä tuo ajatus näytä olevan kovin vieras suomalaisille poliitikoillekaan.
  • Vastuullinen markkinatalous on tosiasia pohjoismaissa. Sen puolesta kannattaa tehdä työtä.
 4. Ilman kasvua ei ole vanhusten palveluja.
  • Suomen kasvu on viimeiset kymmenen vuotta ollut surkeaa. Jotta voimme pitää huolta vanhuksista, lapsista ja kaikista tukea tai apua tarvitsevista, tarvitsemme voimakasta kasvua. Sitä ei saada veronkorotuksilla. Eikä velan otto ole kestävä ratkaisu.
  • Työn teon, yrittämisen, omistamisen ja työantamisen pitää olla Suomessa kannattavaa. Muutoin emme saa kasvua emmekä voi kustantaa tärkeitä yhteiskunnallisia palveluja
 5. Edistys on vaihtanut paikkaa
  • Viime vuosisadalla poliittiset puolueet edustivat edistystä. Nyt edistystä edustavat yritykset – ainakin parhaat pohjoismaiset yritykset. Viime vuosisadan kova juttu oli pohjoismainen hyvinvointivaltio. Tämän vuosisadan suuri juttu on pohjoismainen markkinatalous.